1. Berikut bukan makna sila keempat Pancasila adalah – a. mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama b. memaksakan k

1. Berikut bukan makna sila keempat Pancasila
adalah ….
a. mendahulukan kepentingan dan tujuan
bersama
b. memaksakan kehendak kepada orang
lain
c. cinta permusyawaratan dan demokrasi
d. bijak dalam menyelesaikan masalah
Leave a Comment