1. Seorang anak berjalan di lintasan seperti pada gambar. A B C D E -6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 Tentukan jarak dan perpin

1. Seorang anak berjalan di lintasan seperti pada gambar.
A B C
D E
-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6
Tentukan jarak dan perpindahannya, jika anak tersebut berjalan dari A kc E,
kemudian kembali lagi ke A!​
Leave a Comment