12. Perhatikan sifat-sifat bangun
datar berikut!
(1) Mempunyai 4 sisi sama
panjang
(2) Mempunyai 4 sumbu simet

12. Perhatikan sifat-sifat bangun
datar berikut!
(1) Mempunyai 4 sisi sama
panjang
(2) Mempunyai 4 sumbu simetri.
(3) Mempunyai sudut sama besar.
Bangun datar yang memiliki sifat-
sifat tersebut adalah ….
a. persegi panjang
b. persegi
c. jajar genjang
d. trapesium​
Leave a Comment