2. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi empat berikut!
N
С
N
M M
D
b.
d.
a.

2. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi empat berikut!
N
С
N
M M
D
b.
d.
a.
K
M
А
BK
L​
Leave a Comment