21. Sebuah bangunan dapat diselesaikan
oleh 16 orang dalam 9 hari. Jika
bangunan tersebut dikerjakan oleh
12 orang

21. Sebuah bangunan dapat diselesaikan
oleh 16 orang dalam 9 hari. Jika
bangunan tersebut dikerjakan oleh
12 orang waktu yang diperlukan agar
bangunan itu selesai selama ….
A. 10 hari
C. 12 hari
B. 11 hari
D. 13 hari
Alasan Jawaban:

Tolong pake cara​
Leave a Comment