3. Besar sudut terkecil yang di bentuk jarum jam pada pukul 03.00 sama dengan bntu jwb dong kk​

3. Besar sudut terkecil yang di bentuk jarum jam pada pukul 03.00 sama dengan bntu jwb dong kk​
Leave a Comment