4 poin
5
15. Perhatikan sifat-sifat bangun
ruang di bawah ini ! 1. Mempunyai 3
sisi 2. Tidak mempunyai titik s

4 poin
5
15. Perhatikan sifat-sifat bangun
ruang di bawah ini ! 1. Mempunyai 3
sisi 2. Tidak mempunyai titik sudut 3.
Sisi alas berbentuk lingkaran Bangun
ruang yang memiliki sifat tersebut
adalah ….
O A. Balok
O B. Limas
O C. Tabung
O D. Kerucut​
Leave a Comment