Perhatikan trayek pH indikator berikut.
Indikator Trayek pH Warna
MR 4,4 – 6,2 Merah – Kuning
BTB 6,0 – 7,6 kuning

Perhatikan trayek pH indikator berikut.Indikator Trayek pH WarnaMR 4,4 – 6,2 Merah – KuningBTB 6,0 – 7,6 kuning – BiruPP8,0 – 10,2 Tidak berwarna– MerahSuatu larutan ditetesi dengan MR berwarnakuning dan dengan BTB berwarna biru,sedangkan dengan PP tidak berwarna,pH larutan tersebut adalah ….a. <8,0d. 6,2-7,6b. 4,4-6,2e. 7.6 – 8,0c. 6,0 – 7,6​