Benda A menarik benda B,benda B menolak benda C, dan benda C menarik benda D. Jika benda D bermuatan negatif,maka muatan benda A,B,C adalah​

Benda A menarik benda B,benda B menolak benda C, dan benda C menarik benda D. Jika benda D bermuatan negatif,maka muatan benda A,B,C adalah​
Leave a Comment