berapa gram Ca yang diperlukan untuk menghasilkan 3,01 x 10^22 atom Ca?

berapa gram Ca yang diperlukan untuk menghasilkan 3,01 x 10^22 atom Ca?
Leave a Comment