berapa masa kalium hidroksida 50 ml yang mempunyai ph=12 arh=1 ark=39 aro=16

berapa masa kalium hidroksida 50 ml yang mempunyai ph=12 arh=1 ark=39 aro=16
Leave a Comment