Dalam 1 L sampel air diketahui mengandung 600 ppm oksigen. Jika massa jenis air 1 g mL min 1, kadar oksigen dalam sampel air terse

Dalam 1 L sampel air diketahui mengandung 600 ppm oksigen. Jika massa jenis air 1 g mL min 1, kadar oksigen dalam sampel air tersebut adalah

Tolong donk jawab
Leave a Comment