Dalam model atom modern setiap elektron mempunyai bilangan kuantum tertentu. Unsur Nikel yang mempunyai nomor atom 28 dan nomor ma

Dalam model atom modern setiap elektron mempunyai bilangan kuantum tertentu. Unsur Nikel yang mempunyai nomor atom 28 dan nomor massa 61 bilangan kuantum elektron terakhirnya adalah
Leave a Comment