Di antara kegiatan berikut yg dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah adalah …. A. Penggunaan pestisida kimia berlebihan B.

Di antara kegiatan berikut yg dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah adalah …. A. Penggunaan pestisida kimia berlebihan B. Pembuangan limbah ke sungai C. Penimbunan sampah plastik D. Pembakaran sampah
Leave a Comment