diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing (3, 6) dan (-2, 1), tentukanlah bentuk persamaan liniernya! brainl

diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing (3, 6) dan (-2, 1), tentukanlah bentuk persamaan liniernya! brainly
Leave a Comment