Diketahui kubus ABCD.EFGH yang mempunyai Panjang rusuk 12 cm. Titik P berada ditengah –

tengah EH. Tenukan jarak titik

Diketahui kubus ABCD.EFGH yang mempunyai Panjang rusuk 12 cm. Titik P berada ditengah –

tengah EH. Tenukan jarak titik P ke garis BC​
Leave a Comment