dino mempunyai kelereng warna merah 20 buah, kuning 45 buah, dan biru 50 buah. ketiga kelereng tersebut dikemas dan diberikan kepa

dino mempunyai kelereng warna merah 20 buah, kuning 45 buah, dan biru 50 buah. ketiga kelereng tersebut dikemas dan diberikan kepada temannya. tiap anak menerima ketiga warna kelereng dengan jumlah dan jenis sama banyak. banyaknya kelereng tiap kemasan adalah….
a. 19
b. 21
c. 23
d. 25

tolong dibantu dengan caranya ya..​
Leave a Comment