Dua mol gas monoatomik pada suhu 27 o C dan bertekanan 3 . 10 5 Pa mengalami proses isokorik hingga tekanan nya menjadi 4 . 10 5

Dua mol gas monoatomik pada suhu 27 o C dan
bertekanan 3 . 10 5 Pa mengalami proses
isokorik hingga tekanan nya menjadi 4 . 10 5
Pa. Tentukan perubahan energi dalam gas
tersebut.

Tolong dibantu yaa
Leave a Comment