Gambarkan kurva titrasi untik penambahan 15 ml larutan KOH kedalam 20 ml larutan Hcl 0,05ml.tentukan Ph pada awal titrasipada titi

Gambarkan kurva titrasi untik penambahan 15 ml larutan KOH kedalam 20 ml larutan Hcl 0,05ml.tentukan Ph pada awal titrasipada titik ekuavalen dan pada akhir titrasi ketika semua basa telah ditambahkan spesi apakah yang ada dalam larutan pada akhir titrasi
Leave a Comment