Gaya besarnya 60 newton bekerja pada sebuah gaya. Arah gaya membentuk sudut 600 dengan bidang horizontal. Jika benda berpindah sejauh 50 m.

Gaya besarnya 60 newton bekerja pada sebuah gaya. Arah gaya membentuk sudut 600 dengan bidang horizontal. Jika benda berpindah sejauh 50 m. Berapa besarnya usaha ? (cos 30 = 0,5)​
Leave a Comment