Hidrolisis lemak menghasilkan

a.gliserol

b.asama-asam amino

c.gliserol dan asam karboksilat

Hidrolisis lemak menghasilkan

a.gliserol

b.asama-asam amino

c.gliserol dan asam karboksilat

d.gliserol dan sabun

e.gliserol dan asam amino
Leave a Comment