ibu membeli 1 box apel dan 16 dikasih ke meli 14 dikasih ke aina 10 dikasih ke maya disa berapakah sisa apel ibu?​

ibu membeli 1 box apel dan 16 dikasih ke meli 14 dikasih ke aina 10 dikasih ke maya disa berapakah sisa apel ibu?​
Leave a Comment