Jika diketahui Kb NH3 = 1,8 x 10-dan
Ka CH3COOH = 1,8 x 10-5, pH larutan amonium
asetat 0,05 M adalah ….
a. 2,5

Jika diketahui Kb NH3 = 1,8 x 10-dan
Ka CH3COOH = 1,8 x 10-5, pH larutan amonium
asetat 0,05 M adalah ….
a. 2,5
d. 11,5
b. 4,0
e. 13,0
c. 7,0​
Leave a Comment