jika garis ax + by = a. b memotong sumbu-sumbu koordinat di titik A dan titik B, maka luas maksimum segitiga AOB adalah… satuan

jika garis ax + by = a. b memotong sumbu-sumbu koordinat di titik A dan titik B, maka luas maksimum segitiga AOB adalah… satuan luas
A. 1/5 ab
B. 1/4 ab
C. 1/3 ab
D. 1/2 ab
E. ab

Mohon bantuannya…​
Leave a Comment