Jika sebatang lilin dinyalakan dan dibiarkan terbakar, pada akhir reaksi didapatkan sejumlah lelehan lilin. Akan tetapi, massa lel

Jika sebatang lilin dinyalakan dan dibiarkan terbakar, pada akhir reaksi didapatkan sejumlah lelehan lilin. Akan tetapi, massa lelehan lilin tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masssa lilin sebelum dibakar.

Apakah dalam hal ini hukum konservasi massa tetap berlaku?

Jelaskan jawaban Anda!​
Leave a Comment