Logam aluminium dapat bereaksi dengan larutan asam klorida
membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen menurut

Logam aluminium dapat bereaksi dengan larutan asam klorida
membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen menurut
persamaan reaksi berikut.
aAl(s) + b HClaq) → CALCI3(aq) + dH2(g)
Harga a, b, dan d pada reaksi tersebut berturut-turut adalah..
Leave a Comment