Massa benda adalah 30 kg. Jika kalor jenis air 4.200 J/ kg°C, kalor jenis es 2.100 J/kg°C, kalor lebur 336.000 J/kg, serta kalor uap 2.268.0

Massa benda adalah 30 kg. Jika kalor jenis air 4.200 J/ kg°C, kalor jenis es 2.100 J/kg°C, kalor lebur 336.000 J/kg, serta kalor uap 2.268.000 J/kg. Hitunglah kalor yang dibutuhkan proses A-E
Leave a Comment