Pada sebuah rangkaian dipasang Tiga buah hambatan masing-masing 6 ohm, 4 ohm dan 12 ohm dipasang paralel dan dihubungkan dengan teganga

Pada sebuah rangkaian dipasang Tiga buah hambatan masing-masing 6 ohm, 4
ohm dan 12 ohm dipasang paralel dan dihubungkan dengan tegangan listrik.
Besar hambatan pengganti pada rangkaian adalah ….
A. 0,5 ohm
B. 10 ohm
C. 5 ohm
D. 22 ohm​
Leave a Comment