pasangan senyawa berikut yang tergolong monoksida adalah…
A. Galaktosa dan glukosa
B. Amilum dan selulosa
C. Fruk

pasangan senyawa berikut yang tergolong monoksida adalah…
A. Galaktosa dan glukosa
B. Amilum dan selulosa
C. Fruktosa dan sukrosa
D. Glukosa dan maltosa
E. Glikosa dan sukrosa
Leave a Comment