Pasangan senyawa dibawah ini yang kandungannya mempunyai senyawa i
Adalah

A.NaCi&H2O
B.CH1&CO2

Pasangan senyawa dibawah ini yang kandungannya mempunyai senyawa i
Adalah

A.NaCi&H2O
B.CH1&CO2
C.NaBr&KCI
D.HCI&NaCI
E.CHI&KCI
Leave a Comment