perhatikanlah sifat-sifat bangunan ruang berikut.
1) mempunyai 5 sisi
2)mempunyai 6 titik sudut
3) mempunyai 9 rus

perhatikanlah sifat-sifat bangunan ruang berikut.
1) mempunyai 5 sisi
2)mempunyai 6 titik sudut
3) mempunyai 9 rusuk
4)sisi tegak berbentuk persegi panjang bangun ruang yg memenuhi keempat sifat tersebut
Leave a Comment