Pertanyaan
Pada reaksi. 25(s) + 302(g)
pada keadaan STP adalah
2503(g) Bila massa belerang 8 gram (Ar S = 32), maka

Pertanyaan
Pada reaksi. 25(s) + 302(g)
pada keadaan STP adalah
2503(g) Bila massa belerang 8 gram (Ar S = 32), maka volume 02 yang diperlukan pada keadaan stp adalah​
Leave a Comment