sa proyekto yari sa kamay aling materyales ang mainam ang angkop gamitin ang artipisyal be kagamitang materyales si katutubong mat

sa proyekto yari sa kamay aling materyales ang mainam ang angkop gamitin ang artipisyal be kagamitang materyales si katutubong materyales di importante o banyagang​
Leave a Comment