sebanyak 6,84 g aluminium sulfat Al2(SO4)3 ditambah air hingga volume larutan menjafi 500 ml. jika diketahui Ar: Al= 27, S = 32, d

sebanyak 6,84 g aluminium sulfat Al2(SO4)3 ditambah air hingga volume larutan menjafi 500 ml. jika diketahui Ar: Al= 27, S = 32, dan O = 16 maka molaritas larutan yang terbentuk adalah…. m
a. 0,01
b. 0,02
c. 0,04
d. 0,05
e. 0,4

tolong di bantu kk ​
Leave a Comment