sebatang besi ditarik sehingga panjangnya bertambah,lalu tarikan dilepaskan. Besi dapat dikatakan elastis jika. a.panjang kawat bertam

sebatang besi ditarik sehingga panjangnya bertambah,lalu tarikan dilepaskan. Besi dapat dikatakan elastis jika.
a.panjang kawat bertambah.
b. panjang kawat berkurang
c. Besi menjadi berubah bentuk.
d. panjang kawat kembali seperti semula.
e. besi menjadi melengkung ​
Leave a Comment