sebuah mobil bergerak sejauh 80km dari A mnuju B ke arah timur,kmudian berbalik arah mnuju c sejauh 30km ke arah barat . jarak perpindahan

sebuah mobil bergerak sejauh 80km dari A mnuju B ke arah timur,kmudian berbalik arah mnuju c sejauh 30km ke arah barat . jarak perpindahan yg ditmpuh mobil trsbt beturut”adalah​
Leave a Comment