Sebuah partikel yang bermuatan negatif sebesar 15 Coulomb diletakkan diantara dua buah keping yang memiliki muatan berlawanan. Jika muatan t

Sebuah partikel yang bermuatan negatif sebesar 15 Coulomb diletakkan diantara dua buah keping yang memiliki muatan berlawanan. Jika muatan tersebut mengalami gaya sebesar 0,6 N ke arah keping B, tentukan besar kuat medan listrik dan jenis muatan pada keping A
A. 0,06
B. 0,05
C. 0,04
D. 0,08
E. 0,01
Leave a Comment