Sebuah vektor 12 m membentuk sudut 30° terhadap sumbu x, penguraian hektor pada sumbu x & sumbu y adalah​

Sebuah vektor 12 m membentuk sudut 30° terhadap sumbu x, penguraian
hektor pada sumbu x & sumbu y adalah​
Leave a Comment