Seorang anak melempar batu vertikal ke atas dengan kecepatan 40 m/s. Keadaan batu setelah 8 sekon adalah …. * a.sedang bergerak

Seorang anak melempar batu vertikal ke atas dengan kecepatan 40 m/s. Keadaan batu setelah 8 sekon adalah …. *

a.sedang bergerak naik
b.sedang bergerak turun
c.berhenti sesaat
d.di ketinggian maksimum
e.kembali ke tempat semula
Leave a Comment