Seorang pedagang mencongkel de- ngan palu yang digerakkan dengan gaya kuasa 60 N dan terdapat gaya hambat sebesar 150 N. Keun

Seorang pedagang mencongkel de-
ngan palu yang digerakkan dengan
gaya kuasa 60 N dan terdapat gaya
hambat sebesar 150 N. Keuntungan
mekanis palunya adalah ….
c. 3
b. 2,5
d. 3,5
a. 2​
Leave a Comment