Suatu fungsi kuadrat dirumuskan dengan f(x) = 2×2 + 3x – 3. Maka nilai untuk f(-3) dan
f(2) adalah…
A. 6 dan 11
B

Suatu fungsi kuadrat dirumuskan dengan f(x) = 2×2 + 3x – 3. Maka nilai untuk f(-3) dan
f(2) adalah…
A. 6 dan 11
B. 6 dan -11
C. -6 dan -11
D. -6 dan 11​
Leave a Comment