Suatu Gaya F = 15 N bekerja pada sebuah batang dengan arah seperti gambar. Jika panjang batang 0,6 m, maka besar momen gaya terhadap titik P

Suatu Gaya F = 15 N bekerja pada sebuah batang dengan arah seperti gambar. Jika panjang batang 0,6 m, maka besar momen gaya terhadap titik P adalah
Leave a Comment