Sudut terkecil yang terbentuk pada
pukul 03.00 adalah ….
A. 30°
C. 90°
B. 60°
D. 120°
Alasannya: .

Sudut terkecil yang terbentuk pada
pukul 03.00 adalah ….
A. 30°
C. 90°
B. 60°
D. 120°
Alasannya: ….​
Leave a Comment