Tentukan massa masing masing unsur kalisum (Ca) , karbon ( C ) dan massa Oksigen yang yang terdapat dalam 500 gram CaCO3. Jika dik

Tentukan massa masing masing unsur kalisum (Ca) , karbon ( C ) dan massa Oksigen yang yang terdapat dalam 500 gram CaCO3. Jika diketahui Ar Ca = 40, C = 12 dan O = 16
Leave a Comment