tentukan pH larutan (NH₄)₂SO₄ 0,1 M (Kb = 1,8 × 10⁻⁵)
materi : hidrolisis garam
pliiiiss pake cara malam ini di kumpul<

tentukan pH larutan (NH₄)₂SO₄ 0,1 M (Kb = 1,8 × 10⁻⁵)
materi : hidrolisis garam
pliiiiss pake cara malam ini di kumpul
Leave a Comment