Titik didih Kr lebih tinggi daripada titik didih Ne sebab . . . .

A. jumlah elektron yang mengelilingi Ne lebih banya

Titik didih Kr lebih tinggi daripada titik didih Ne sebab . . . .

A. jumlah elektron yang mengelilingi Ne lebih banyak

B. M r Kr lebih kecil daripada Ne

C. Kr berwujud padat sedangkan Ne gas

D. Kr dapat membentuk molekul diatomik

E. Kr lebih elektronegatif daripada Ne
Leave a Comment