tumpahnya air dari dalam teko ketika dipanaskan disebabkan – a. air menuai, sedangkan teko menyusut b. air menyusut, seda

tumpahnya air dari dalam teko ketika dipanaskan disebabkan ….

a. air menuai, sedangkan teko menyusut
b. air menyusut, sedangkan teko memuai
c. pemuaian air lebih kecil daripada pemuaian teko.
d. pemuaian air lebih besar daripada pemuaian teko.

jawab dengan penjelasan !​
Leave a Comment