unsur x dapat membentuk empat senyawa oksida yang masing masing mengandung unsur x sebanyak 77,4%; 63,2%; 69,6%; dan 71,0%. buktik

unsur x dapat membentuk empat senyawa oksida yang masing masing mengandung unsur x sebanyak 77,4%; 63,2%; 69,6%; dan 71,0%. buktikan apakah dalam hal ini berlaku hukum perbandingan kelipatan dalton
Leave a Comment