Untuk menetralkan 20ml larutan H2SO4 0,2m diperlukan larutan NaOH 0,2m sebanyak

Untuk menetralkan 20ml larutan H2SO4 0,2m diperlukan larutan NaOH 0,2m sebanyak
Leave a Comment