Zat yang dilarutan dalam air akan menjadi elektrolit kuat apabila zat tersebut…

Zat yang dilarutan dalam air akan menjadi elektrolit kuat apabila zat tersebut…
Leave a Comment